Van Schaik Elektrotechniek Bel direct
0348 - 443 642

Inspecties van uw elektrische installatie is een absolute must. Niet juist functionerende elektrische installaties kan uitval van productie, brand, verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben. U hoort of leest er vaak over in de media; “Werkgever strafrechtelijk vervolgt i.v.m. niet naleven wettelijke veiligheidsnormen!” Met regelmatige inspectie van uw elektrische installaties kunt u veel voorkomen.

Met onze NEN 3140 / NEN 1010 voorkomt u veel narigheid en voldoet u aan de Arbowetgeving. Voorkom overtredingen die kunnen leiden tot hoge boetes, stilleggen van uw bedrijfsvoering of in het ergste geval gevangenisstraf. Met Elektrotechniek Kees van Schaik kunt u een hoop ellende besparen.